1.5


ab 2,95 CHF *
ab 1,14 CHF *
VHM Schaftfräser Z4, universal
ab 8,40 CHF *
VHM Schaftfräser, Z2, universal
ab 8,40 CHF *
VHM Schaftfräser, Z3, universal
ab 8,40 CHF *
VHM Spiralbohrer K10 - 3xD
ab 7,03 CHF *
VHM Spiralbohrer K10 - 5xD
ab 8,84 CHF *
VHM Radiusfräser, Z2, universal
ab 10,25 CHF *
VHM Radiusfräser konisch, Z2, universal
ab 30,45 CHF *